Francobelge.news : un site web, une newsletter et une plateforme de débat transfrontalier

Le constat est que très peu de nouvelles passent la frontière voire même la région linguistique dont elles sont issues. Les médias classiques ne s’intéressent que d’une façon assez limitée aux régions avoisinantes. Initiative indépendante, francobelge.news souhaite informer et mobiliser les habitants de la région frontalière franco-belge. Nous voulons contribuer, par les médias et leLire la suite « Francobelge.news : un site web, une newsletter et une plateforme de débat transfrontalier »

Francobelge.news: een website, een nieuwsbrief en een platform voor grensoverschrijdend debat

Bewoners van de grensregio krijgen te weinig mogelijkheden om zich te informeren over hun buurregio. Veel nieuws raakt niet over de grens omwille van taal- of landsgrens. De klassieke media besteden weinig en eenzijdig aandacht aan wat in andere buurregio’s gebeurt.  Als onafhankelijk initiatief wil francobelge.news de inwoners van de Frans-Belgische grensregio informeren en mobiliseren.Lire la suite « Francobelge.news: een website, een nieuwsbrief en een platform voor grensoverschrijdend debat »

Videocampagne bestrijdt vooroordelen over grensarbeid

Mobiliteit, taal, kwalificaties… Er bestaan veel aannames en vooroordelen over Frans-Belgische grensarbeid. Om die vooroordelen uit de wereld te helpen, publiceren de partners van het Interregproject France-Wallonie-Vlaanderen «Grenzeloos Competent» een reeks video’s over grensoverschrijdende werkgelegenheid. Arbeidsmarktprofessionals en werknemers van weerszijden van de grens geven advies en bieden werkzoekenden noodzakelijke informatie aan de hand van concreteLire la suite « Videocampagne bestrijdt vooroordelen over grensarbeid »

Emploi transfrontalier : une campagne vidéo pour lutter contre les idées reçues

Mobilité, langue, qualification… Les idées reçues sur l’emploi dans le territoire franco-belge sont nombreuses. Pour y remédier, les partenaires du projet Interreg V France-Wallonie- Vlaanderen Compétences sans frontières publient une série de 7 vidéos sur l’emploi transfrontalier. Des deux côtés de la frontière, des professionnels, des salariés transfrontaliers, partagent leurs conseils et livrent aux demandeursLire la suite « Emploi transfrontalier : une campagne vidéo pour lutter contre les idées reçues »