Visite à Staden

Ce jeudi, nous sommes allés en bus à Staden pour rencontrer nos correspondants. Nous avons été accueillis par les élèves de la classe et ils avaient préparé un mot de bienvenue en français.

IMG_1873

Ensuite pour se connaître encore mieux, nous nous sommes présentés chacun notre tour. Nous avons dit notre prénom, si nous avions des frères et des sœurs, d’où nous venions et aussi ce que nous aimions faire le plus. On s’est trouvé de passions communes.

Puis, nous avons été mis par groupes et là avec les élèves nous avons visité les classes et l’école. Quel plaisir de découvrir les classes parce qu’en plus les professeurs nous ont tous accueillis en français. Après un moment de jeu collectif dans la cour, nous sommes repartis en bus en direction de Courtrai.

IMG_1891

Nous avons mangé dans le studio de Passerelle et nous avons rencontré le directeur artistique de Passerelle. C’est là que Jo nous a rejoint. Puis nous sommes partis à la découverte de quelques endroits de la ville de Courtrai. 

Grâce à Bart et à Jo, nous avons appris un tas de choses et d’ailleurs nous avons passé un moment fantastique. Nous avons pris des notes parce qu’en rentrant en classe nous avons réalisé un mini journal pour raconter notre sortie. 

D’ailleurs nous allons le diffuser sur notre blog.

On a eu tout au long de la journée de nombreuses surprises. Des mamans sont venues avec nous, il y avait aussi des papas, nous avons fait toutes les visites ensemble. On avait toujours envie de poser pleins de questions. En plus de découvrir des lieux, des endroits, on a appris pleins de choses sur l’histoire de la ville et de ses habitants, de leurs habitudes.

C’est fou et incroyable parce que ce n’est pas si loin mais c’est vraiment l’étranger, comme si nous étions en vacances très très loin parce que nous nous serions crus en vacances tant la journée est passée si vite.

On a tous qu’une seule envie y retourner, y retourner vite.

C’était une superbe journée !

« C’est passé trop vite, j’ai appris pleins de choses. » Raja

« J’aime l’école de Staden parce qu’ils ne sont pas nombreux par classe. » Rayan

« C’est chouette de parler plusieurs langues. J’aimerai bien apprendre le néerlandais. » Zakaria

« C’est beau cette ville, le canal, j’adore » Linda Maman de Ametoullah

« J’aime bien savoir qu’on a des correspondants si loin et qu’ils connaissent Roubaix et notre école. » Doria

« Je voudrais y retourner j’ai encore des questions à poser. » Shanick


Bezoek aan Staden

Deze donderdag zijn we met de bus naar Staden gegaan om onze penvrienden te ontmoeten. We werden begroet door de leerlingen van de klas en ze hadden een welkomwoord in het Frans voorbereid.
Om elkaar vervolgens nog beter te leren kennen, stelden we ons om beurten voor.
We zeiden onze voornaam, als we broers en zussen hadden, waar we vandaan kwamen en ook wat we het liefst deden. We hebben gemeenschappelijke passies gevonden.

Daarna werden we in groepjes gezet en daar bezochten we samen met de leerlingen de klassen en de school. Wat een plezier om de klassen te verkennen, want de leraren hebben ons allemaal in het Frans ontvangen. Na de speeltijd op de binnenplaats vertrokken we met de bus richting Kortrijk.

We aten in het atelier van Passerelle en ontmoetten de artistiek directeur van Passerelle. Daar heeft Jo zich bij ons gevoegd.

Daarna gingen we op ontdekkingstocht naar enkele plaatsen in de stad Kortrijk.
Dankzij Bart en Jo hebben we veel geleerd en een fantastische tijd gehad. We hebben aantekeningen gemaakt omdat we bij terugkomst in de klas een minidagboekje hebben gemaakt over onze reis.
We gaan het op onze blog publiceren.

We hebben de hele dag veel verrassingen gehad. Mama’s kwamen met ons mee, er waren ook papa’s, we hebben alle bezoeken samen afgelegd. We hebben altijd al veel vragen willen stellen. Naast het ontdekken van plaatsen hebben we veel geleerd over de geschiedenis van de stad en haar inwoners, hun gewoontes.
Het is gek en ongelooflijk omdat het niet zo ver weg is, maar het is echt in het buitenland, alsof we ver op vakantie zijn, ver weg omdat we denken dat we zo snel op vakantie zijn.

We hebben allemaal maar één verlangen om terug te gaan, om snel terug te gaan.
Het was een geweldige dag!

“Het ging zo snel, dat ik veel dingen heb geleerd.” Raja
“Ik vind de school in Staden leuk omdat ze niet veel leerlingen per klas hebben.” Rayan.
“Het is leuk om verschillende talen te spreken. Ik zou graag Nederlands leren.” Zakaria
“Het is prachtig deze stad, het kanaal, ik hou ervan” Linda Mama van Ametullah
“Ik vind het leuk om te weten dat we penvrienden zo ver weg hebben en dat ze Roubaix en onze school kennen.” Doria
“Ik wil graag teruggaan en nog wat vragen stellen.” Shanick

%d blogueurs aiment cette page :