Refu Interim: Vrijwilligerswerk als opstap voor nieuwkomers.

De hele week werken twee vrijwilligers via Refu Interim aan de opzet van een nieuwe tentoonstelling in de expo vleugel van Buda in Kortrijk. Awet en Othman staan klaar om vol enthousiasme te tonen wat ze die dag gedaan hebben. “Echt deel worden van de samenleving, mensen leren kennen en mijn Nederlands oefenen.” Daarom heeft…

Refu Interim werd drie jaar geleden opgericht vanuit een initiatief van CirQ VZW , dat tijdens de Gentse Feesten zeventig nieuwkomers inschakelde als vrijwilligers met de slogan “zottigheid als hefboom voor integratie”. Sinds maart is Refu ook vanuit Kortrijk actief. In mei werd ook Menen toegevoegd, met een werking vanuit het Rode Kruis Opvangcentrum voor asielzoekers. 

Refu Interim is, ondanks de naam, geen standaard interimkantoor, maar volgt wel dezelfde logica.  Dagelijks proberen zij nieuwkomers, in de brede zin van het woord te koppelen aan organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers. “We zetten bij Refu echt in op talenten,” vertelt Fie Velghe, coördinator voor West-Vlaanderen. “We willen niet zomaar goedkope werkkrachten aanbieden, maar proberen onze vrijwilligers echt klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.” Voor veel nieuwkomers is werk vinden en een sociaal leven uitbouwen geen eenvoudige opgave. Refu probeert hen daarin te ondersteunen door hen onder andere praktische skills aan te leren door middel van workshops zoals “hoe tap ik een goed pintje,” maar helpt hen ook om een netwerk uit te bouwen en ervaring op te doen. “Veel van onze vrijwilligers hebben weinig op hun cv om mee naar een werkgever te stappen,” vertelt Fie, “Refu kan dan hun eerste referentie zijn. Hoe meer we inzetten op competenties hoe waardevoller de ervaring voor hen.” 

58779052_596948647464309_3906931345997168640_n

Maar Refu gaat verder dan enkel werkervaring. “Ik heb een jaar geleden mijn asielaanvraag gedaan” vertelt Othman, “maar ik heb nog geen zekerheid dat ik kan blijven. Ik wil niet gewoon zitten wachten, thuis in mijn zetel, maar wil een deel zijn van alles rondom mij.” Refu Interim Kortrijk heeft in totaal 90 ingeschreven vrijwilligers uit 24 verschillende landen. Goed voor 713 vrijwilligersdagen of shiften in de voorbije 6 maanden. Vooral de vraag van organisaties uit de cultuursector is groot, maar ook heel wat sociale organisaties of sportverenigingen doen een beroep op de vrijwilligers. Othman heeft al een twintigtal opdrachten gedaan via Refu. Vooral het samenwerken is voor hem een troef. “Via Refu kan ik met veel mensen praten,” vertelt hij, “dat is voor mij erg belangrijk.” En dit is ook één van de voorwaarden die Refu stelt aan de organisaties. De vrijwilligers die zij sturen moeten tijdens de opdrachten samenwerken met andere vrijwilligers of met werknemers. “Op die manier kunnen zij een netwerk uitbouwen en hun Nederlands oefenen. Anders heeft het weinig zin,” legt Fie uit. 

Ook voor de organisaties die een beroep doen op de Refu vrijwilligers biedt de samenwerking interessante mogelijkheden. “Eén van onze grote voordelen,” vertelt Fie, “is onze toegang tot een heel gevarieerde groep mensen met enorm veel verschillende talenten. Dat kan gaan van iemand die ukelele speelt tot een timmerman of kapper, of iemand die goed is met henna.” Awet studeerde in Eritrea burgerlijk ingenieur, maar heeft zijn studies niet kunnen afmaken. Voorlopig kan hij dus nog niet aan de slag in zijn branche. Maar hij is wel enorm handig en dat kan hij gebruiken voor de opdrachten die hij krijgt van Refu. Ook Othman heeft hogere studies gedaan. Hij studeerde rechten in Algerije. Ze zijn er om verschillende redenen nog niet in geslaagd om werk te vinden, zoals hun onzeker verblijf en de intensieve lessen Nederlands. Maar ze kijken alle twee met een positieve blik naar de hun toekomst hier. Refu is voor beiden daarbij een belangrijke eerste stap. 

“We kregen ook al enkele vragen van partners van over de grens,” vertelt Fie, “maar dat is niet zo eenvoudig.” Voor mensen die nog in een asielprocedure zitten is het bijvoorbeeld niet mogelijk om de grens over te gaan. “Bovendien is één van de grote vragen van onze vrijwilligers om hun Nederlands te kunnen oefenen. Dat maakt een opdracht over de grens minder aantrekkelijk, maar de vraag van partners zoals het NEXT-festival, is er zeker.”

unnamed (12)

“Na 3 jaar is het tijd om even stil te staan bij wat we al verwezenlijkt hebben en waar we nog naar toe willen als organisatie,” vertelt Fie. Refu heeft al heel wat grote projecten achter de rug, zoals ManiFiesta in Bredene, waar een honderdtal vrijwilligers vanuit alle regio’s aan de slag was. Maar er zijn ook veel kleine opdrachten, zoals hier bij Buda VZW. In de toekomst wil de organisatie verder inzetten op de omkadering. Refu wil haar positie als erkende partner versterken en wil een echt referentiepunt worden voor haar vrijwilligers. “Ik kan na een maand met een vrijwilliger echt wel zeggen aan een werkgever dat zij een schitterende werknemer zullen aannemen. Dat willen we verder uitbouwen,” legt Fie uit. Daarnaast wil Refu ook verder inzetten op andere organisaties, leren omgaan met diversiteit en een diverse vrijwilligerswerking. “Soms zijn de Refu-vrijwilligers, de eerste nieuwkomers waar andere vrijwilligers een echt gesprek meehebben,” vertelt Fie, “de dynamieken die dan ontstaan, bijvoorbeeld tijdens een avond achter de bar, die zijn zo mooi om te zien.” Die warme momenten zijn waar het bij Refu om draait. 

Margot Vanmarcke


Refu Interim in West-Vlaanderen wordt gefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen, de stad Kortrijk en de stad Oostende. De werking in het Rode Kruis Opvangcentrum in Menen wordt gesteund door Fedasil.   

Vragen rond samenwerking of extra informatie?

%d blogueurs aiment cette page :